Excellent onderwijs betaalbaar organiseren

Nieuws

< Terug23-02-2017

Hoe organiseren wij de doorontwikkeling van Xedule?

Xedule en nieuwe releases

 

Xedule kent een snel groeiende klantenkring en de bundeling van alle ervaringen van de nieuwe en ervaren gebruikers, gecombineerd met de ontwikkelingen binnen het onderwijs, biedt een ideaal podium voor Advitrae om voortdurend te werken aan het verbeteren en uitbreiden van de functionaliteit binnen Xedule.

 

Advitrae hecht veel waarde aan de input van gebruikers en biedt dan ook de gelegenheid om via diverse kanalen informatie aangeleverd te krijgen om Xedule door te kunnen blijven ontwikkelen. Naast een zeer actieve gebruikersgroep, een regelmatig bij elkaar komende RFC-groep (voor het bespreken en prioriteren van wensen), beschikt Advitrae eveneens over een supportsysteem waarop wensen met elkaar gedeeld kunnen worden. Een ideale manier om duidelijk te krijgen wat de wensen zijn, de wensen scherper geformuleerd te krijgen en ook in beeld te krijgen wat als meest belangrijk wordt gezien. Het supportsysteem wordt inmiddels intensief gebruikt.

 

Focusgroepen

 

Met elkaar werken aan de doorontwikkeling van Xedule houdt in dat er een goede balans moet zijn tussen de individuele wensen van een gebruiker, het belang van de totale gebruikersgroep en de visie van Advitrae op onderwijslogistiek. Om dit goed te bewaken werkt Advitrae met zogenaamde focusgroepen. Door de ingediende wensen te clusteren op functionaliteit ontstaat een goed totaalbeeld van de behoefte van de gebruikers en wordt voorkomen dat de applicatie te complex gaat worden. Samen met experts uit de praktijk worden focusgroepen gevormd die samen met Advitrae komen tot het opstellen van functionele ontwerpen voor de doorontwikkeling van een specifiek deel van de applicatie. Zo worden alle belangen gehoord en blijft de kwaliteit van Xedule en de visie op onderwijslogistiek gewaarborgd.

 

Webinar

 

Voorafgaand aan iedere release verzorgt Advitrae een Webinar. Dit Webinar heeft tot doel om instellingen voor te bereiden op de veranderingen en aanvullingen aan de functionaliteit van Xedule. Ook biedt dit de gelegenheid om het testen van de nieuwe release op de eigen acceptatieomgeving zo efficiënt en gemakkelijk mogelijk te maken.

Live worden de deelnemers meegenomen langs alle aandachtspunten binnen Xedule en kunnen tijdens de Webinar vragen gesteld worden over de getoonde onderwerpen.

 

Advitrae ziet deze webinars als een volgende stap in het professionaliseren van haar dienstverlening. De reacties op de eerste twee georganiseerde webinars waren erg positief.

 

 

Wij vertellen u er uiteraard graag meer over. Voor vragen of meer informatie kunt u gebruikmaken van het contactformulier.