Excellent onderwijs betaalbaar organiseren

Op zoek naar een oplossing voor uw planning- en roosteruitdagingen?

Xedule BoxXedule is een web-based planning- en roosterapplicatie speciaal ontwikkeld om de grote diversiteit aan onderwijsvormen te ondersteunen. Door middel van het voorspellen van leerroutes en het semi-automatisch plannen en roosteren van studenten, onderwijspersoneel en faciliteiten maakt Xedule het mogelijk excellent onderwijs effectief en efficiënt uit te voeren. Xedule ondersteunt alle onderwijsvormen en mate van flexibiliteit en maatwerk. Hierdoor is Xedule bij alle onderwijsinstellingen te gebruiken.

Uw uitdagingen in het onderwijs

  • Vastleggen van uw onderwijsprogramma's
  • Afstemmen onderwijs op individuen
  • Standaardisatie versus maatwerk
  • Realiseren onderwijstijd

 

 

Uw uitdagingen in de bedrijfsvoering

  • Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen
  • Schaarsheid in onderwijspersoneel en faciliteiten
  • Beheersing ICT budget
  • Eén aansluitende planning- en roosterapplicatie welke past bij al mijn opleidingen in mijn instelling
  • Voorkomen redundantie van data en integratie met bronsystemen

Xedule en uw onderwijs

 

 

Xedule en uw bedrijfsvoering